Ga terug   Computer Idee Forum > Internet > Beveiliging

Discussie gesloten
 
Discussietools Weergave
Oud 22 February 2009, 15:09   #1
anoniem31323
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard Hijack This : troyana

Hallo,

heb problemen met Norton Internetsecurity 2009.
na 't installeren heb ik een volledige systeem geprobeerd, maar dat werkte niet.
't programma blijft hangen op : Securityrisk ProxyDNS en vertikt 't om verder te scannen.
contact met Symantec gehad en die zeggen dat er waarschijnlijk een virus op m'n pc zit.
ook Spybot heeft problemen, werkt niet goed....
dus wat is er aan de hand?
ik hoop dat iemand hier de oplossing weet!
bij voorbaat hartelijk dank voor eventuele hulp...


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:38:58, on 22-2-2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe
C:\Program Files\Trust\GM-4200 Gamer Mouse Optical\Panel.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\qttask.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Philips\Philips SPC1300NC Webcam\TrayMin1300.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.BIN
C:\Windows\system32\WTablet\TabUserW.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jucheck.exe
C:\Users\Aaa\Programma's\Hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Users\Aaa\PROGRA~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Trust Gaming mouse] "C:\Program Files\Trust\GM-4200 Gamer Mouse Optical\Panel.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: TrayMin1300.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\Aaa\PROGRA~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\Aaa\PROGRA~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/actives.../as2stubie.cab
O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www3.snapfish.be/SnapfishActivia.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01...PUpldnl-nl.cab
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://blackrosa2006.spaces.live.com...PUpldnl-nl.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF5F8737-3102-4D42-8DC8-4EE7EA930BCF}: NameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Adaware 2008\aawservice.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762# # (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Sonic Shared\RoxioUPnPRenderer9.exe
O23 - Service: Roxio Upnp Server 9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Sonic Shared\RoxioUpnpService9.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server 9 (RoxLiveShare9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxLiveShare9.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Users\Ada\Programma's\Spybot\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Tablet.exe

--
End of file - 9107 bytes
 
Oud 22 February 2009, 16:12   #2
anoniem35971
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)


Sluit alle vensters behalve Hijackthis
Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en ge´nstalleerd worden.
 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Plaats dit logjeDownload Combofix naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.
OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
 • Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
 • Klik op OK in het "NirCmd" venstertje.
 • Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
 • Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
 • Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.
Post dit logje in je volgende antwoord
 
Oud 22 February 2009, 17:00   #3
anoniem31323
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Thnx voor je reactie, heb 't eerste gedeelte van je advies uitgevoerd en heb via Hijackthis de aangegeven onderdelen verwijderd.
Vervolgens via Malwarebytes stap twee gedaan en hiedbij volgt daarvan 't log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34
Database versie: 1792
Windows 6.0.6001 Service Pack 1

22-2-2009 16:47:51
mbam-log-2009-02-22 (16-47-51).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 61895
Verstreken tijd: 5 minute(s), 52 second(s)

Geheugenprocessen ge´nfecteerd: 0
Geheugenmodulen ge´nfecteerd: 0
Registersleutels ge´nfecteerd: 0
Registerwaarden ge´nfecteerd: 0
Registerdata bestanden ge´nfecteerd: 0
Mappen ge´nfecteerd: 0
Bestanden ge´nfecteerd: 0

Geheugenprocessen ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden ge´nfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

toen vervolgens Combofix gedownload, waarop ik de melding kreeg dat er een realtime scanner actief was: Macafee.....maar die heb ik er nooit op gezet....en kan 'em ook niet vinden in m'n programmalijst.
heb bij de actieve Firewallprogramma;s gekeken, maar daar is dus uitsluitend Norton bezig.
wat nu?

grtz, Troyana.
 
Oud 22 February 2009, 17:38   #4
anoniem13802
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

zou hier is naar kijken

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/actives.../as2stubie.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF5F8737-3102-4D42-8DC8-4EE7EA930BCF}: NameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46

mag mij dan geen loglezer noemen .
 
Oud 22 February 2009, 17:42   #5
anoniem35971
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Beste Tjoekse, hier valt weer duidelijk aan te zien dat je geen loglezer bent.

Geloof me, aan de site van Panda Antivirus is niks verkeerds
en ook het ip is afkomstig uit Nederland.

Verder zou ik als ik jou was de site HijackThis.de laten voor wat het is, omdat het een onbetrouwbare site is en mij niet meer met dit soort reacties onderbreken.


@Troyana, sorry van de onderbreking van Tjoekse negeer dat verder.

RSIT
 • Download RSIT naar je Bureaublad
 • Dubbelklik op RSIT om het te starten.
 • Klik op Continue in het disclaimer venster.
 • Zodra de scan beŰindigd is, zullen twee logs openen. Post de inhoud van log.txt
  (<info.txt (<<zal geminimaliseerd zijn) in je volgende antwoord.

Laatst gewijzigd door Othuroyo : 22 February 2009 om 17:46
 
Oud 22 February 2009, 18:43   #6
anoniem31323
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

komt 'ie (deel 1)

info.txt logfile of random's system information tool 1.05 2009-02-22 18:35:09

======Uninstall list======

-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C7C368E6-0B79-45A9-A9A4-5D57639EDAA2}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013
-->C:\WINDOWS\UNINST.EXE -f"C:\Program Files\PhotoDeluxe HE 3.1\DeIsL1.isu"
-->MsiExec.exe /I{0394CDC8-FABD-4ed8-B104-03393876DFDF}
-->MsiExec.exe /I{0D330013-4A99-46D6-83C6-2C959C68DBFF}
-->MsiExec.exe /I{0D397393-9B50-4c52-84D5-77E344289F87}
-->MsiExec.exe /I{11F93B4B-48F0-4A4E-AE77-DFA96A99664B}
-->MsiExec.exe /I{35E1EC43-D4FC-4E4A-AAB3-20DDA27E8BB0}
-->MsiExec.exe /I{619CDD8A-14B6-43a1-AB6C-0F4EE48CE048}
-->MsiExec.exe /I{6675CA7F-E51B-4F6A-99D4-F8F0124C6EAA}
-->MsiExec.exe /I{83FFCFC7-88C6-41c6-8752-958A45325C82}
-->MsiExec.exe /I{880AF49C-34F7-4285-A8AD-8F7A3D1C33DC}
-->MsiExec.exe /I{8D337F77-BE7F-41A2-A7CB-D5A63FD7049B}
-->MsiExec.exe /I{AC0EE5B0-A8FB-4D0A-AF03-2EDC518F841B}
-->MsiExec.exe /I{C8B0680B-CDAE-4809-9F91-387B6DE00F7C}
Aangifte inkomstenbelasting 2007-->C:\Users\Ada\Belasting\2007\ib2007u.exe
Ad-Aware-->MsiExec.exe /I{DED53B0B-B67C-4244-AE6A-D6FD3C28D1EF}
Adobe Acrobat and Reader 8.1.2 Security Update 1 (KB403742)-->MsiExec.exe /X{6846389C-BAC0-4374-808E-B120F86AF5D7}
Adobe Acrobat Reader 3.01-->C:\Windows\uninst.exe -f"c:\program files\adobe\DeIsL1.isu"
Adobe Anchor Service CS3-->MsiExec.exe /I{90176341-0A8B-4CCC-A78D-F862228A6B95}
Adobe Asset Services CS3-->MsiExec.exe /I{6FF5DD7A-FE28-4439-B8CF-1E9AF4EA0A61}
Adobe Bridge CS3-->MsiExec.exe /I{9C9824D9-9000-4373-A6A5-D0E5D4831394}
Adobe Bridge Start Meeting-->MsiExec.exe /I{08B32819-6EEF-4057-AEDA-5AB681A36A23}
Adobe Camera Raw 4.0-->MsiExec.exe /I{B3BF6689-A81D-40D8-9A86-4AC4ACD9FC1C}
Adobe CMaps-->MsiExec.exe /I{A2B242BD-FF8D-4840-9DAA-9170EABEC59C}
Adobe Color - Photoshop Specific-->MsiExec.exe /I{A2D81E70-2A98-4A08-A628-94388B063C5E}
Adobe Color Common Settings-->C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\6c8e2cb4fd241c55406016127a6 ab2e\Setup.exe
Adobe Color Common Settings-->MsiExec.exe /I{6D4AC5A4-4CF9-4F90-8111-B9B53CE257BF}
Adobe Color EU Extra Settings-->MsiExec.exe /I{51846830-E7B2-4218-8968-B77F0FF475B8}
Adobe Color JA Extra Settings-->MsiExec.exe /I{DD7DB3C5-6FA3-4FA3-8A71-C2F2940EB029}
Adobe Color NA Recommended Settings-->MsiExec.exe /I{95655ED4-7CA5-46DF-907F-7144877A32E5}
Adobe Default Language CS3-->MsiExec.exe /I{B9B35331-B7E4-4E5C-BF4C-7BC87856124D}
Adobe Device Central CS3-->MsiExec.exe /I{8D2BA474-F406-4710-9AE4-D4F22D21F0DD}
Adobe ExtendScript Toolkit 2-->C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\3e054d2218e7aa282c2369d939e 58ff\Setup.exe
Adobe ExtendScript Toolkit 2-->MsiExec.exe /I{24D7346D-D4B4-45E8-98EA-75EC14B42DD8}
Adobe Flash Player ActiveX-->C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_acti veX.exe
Adobe Fonts All-->MsiExec.exe /I{6ABE0BEE-D572-4FE8-B434-9E72A289431B}
Adobe Help Viewer CS3-->MsiExec.exe /I{04AF207D-9A77-465A-8B76-991F6AB66245}
Adobe Linguistics CS3-->MsiExec.exe /I{54793AA1-5001-42F4-ABB6-C364617C6078}
Adobe PDF Library Files-->MsiExec.exe /I{D2559B88-CC9D-4B48-81BB-F492BAA9C48C}
Adobe Photoshop CS3-->C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\719d6f144d0c086a0dfa7ff76bb 9ac1\Setup.exe
Adobe Photoshop CS3-->MsiExec.exe /I{3D7E3EC9-46CF-4359-9289-39CE01DFB82F}
Adobe Reader 8.1.2-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A81200000003}
Adobe Setup-->MsiExec.exe /I{64C1FA9A-FA94-4B6E-B3E4-8573738E4AD1}
Adobe Setup-->MsiExec.exe /I{B3C02EC1-A7B0-4987-9A43-8789426AAA7D}
Adobe Setup-->MsiExec.exe /I{FF11004C-F42A-4A31-9BCF-7F5C8FDBE53C}
Adobe Stock Photos CS3-->MsiExec.exe /I{29E5EA97-5F74-4A57-B8B2-D4F169117183}
Adobe Type Manager 4.0-->C:\Windows\uninst.exe -f"C:\Program Files\Adobe Type Manager\DeIsL2.isu" -c"C:\Program Files\Adobe Type Manager\UNINST.DLL"
Adobe Type Support-->MsiExec.exe /I{8E6808E2-613D-4FCD-81A2-6C8FA8E03312}
Adobe Update Manager CS3-->MsiExec.exe /I{E69AE897-9E0B-485C-8552-7841F48D42D8}
Adobe Version Cue CS3 Client-->MsiExec.exe /I{D0DFF92A-492E-4C40-B862-A74A173C25C5}
Adobe WinSoft Linguistics Plugin-->MsiExec.exe /I{184CE391-7E0E-4C63-9935-D7A10EDFD3C6}
Adobe XMP Panels CS3-->MsiExec.exe /I{802771A9-A856-4A41-ACF7-1450E523C923}
Albumprinter Pro Editor-->"C:\Program Files\Albumprinter Pro Editor\unins000.exe"
Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{55FA89BD-21D3-42F7-9249-C94C0094A83C}
ArcSoft Software Suite-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ct or.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{497A1721-088F-41EF-8876-B43C9DA5528B}\setup.exe" -l0x9
Canon IJ Network Scan Utility-->C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSU.EXE
Canon IJ Network Tool-->C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Tool\CNMNUU.exe
Canon MP Navigator EX 1.0-->"C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 1.0\Maint.exe" /UninstallRemove C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 1.0\uninst.ini
Canon MP970 series-->"C:\Windows\system32\CanonIJ Uninstaller Information\{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MP970_series\DelDrv.exe" /U:{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MP970_series /L0x0013
Canon My Printer-->C:\Program Files\Canon\MyPrinter\uninst.exe uninst.ini
Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX-->C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\uninst.exe uninst.ini
Canon Utilities Solution Menu-->C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\uninst.exe uninst.ini
 
Oud 22 February 2009, 18:44   #7
anoniem31323
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

(deel 2)

Cleaner (remove only)-->"D:\Programma's\Ccleaner\uninst.exe"
Corel Painter Essentials 3-->MsiExec.exe /I{0C180787-F8C8-42FD-A9D3-689BA44BEAAF}
Gebruikersregistratie voor Canon MP970 series-->C:\Program Files\Canon\IJEREG\MP970 series\UNINST.EXE
GeldManager-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\I Driver.exe /M{EE7AF451-E187-46FB-A1D1-D25B09943E36}
GM-4200 Gamer Mouse Optical-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\ 50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{235C3A50-559F-4CAA-BAC3-4CC9ABF51976}\setup.exe" -l0x9 -removeonly
HijackThis 2.0.2-->"C:\Users\Ada\Programma's\Hijackthis\HijackThis.e xe" /uninstall
Java(TM) 6 Update 6-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160060}
Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Users\Ada\Programma's\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]-->MsiExec.exe /I{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}
MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
MSXML 4.0 SP2 (KB941833)-->MsiExec.exe /I{C523D256-313D-4866-B36A-F3DE528246EF}
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
Norton Internet Security-->C:\Program Files\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS\2454B0AB\16.2.0.7\InstStub.exe /X
NVIDIA Drivers-->C:\Windows\system32\NVUNINST.EXE UninstallGUI
OpenOffice.org 2.3-->MsiExec.exe /I{C8826975-8965-40D4-978A-6E226B779040}
Panda ActiveScan 2.0-->C:\Program Files\Panda Security\ActiveScan 2.0\as2uninst.exe
PDF Settings-->MsiExec.exe /I{AC5B0C19-D851-42F4-BDA0-410ECF7F70A5}
Philips SPC1300NC Webcam-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{314D592A-B234-4424-A49C-B43F993AB07B}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly
QuickTime-->MsiExec.exe /I{F07B861C-72B9-40A4-8B1A-AAED4C06A7E8}
Roxio Creator 9 XE-->MsiExec.exe /I{683100FE-EDF8-403B-A234-B3EBEAF7BC82}
Roxio Drag-to-Disc-->MsiExec.exe /I{2F4C24E6-CBD4-4AAC-B56F-C9FD44DE5668}
SILKYPIX Developer Studio 2.1 SE-->C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\1150\INTEL3~ 1\IDriver.exe /M{5B25274F-088A-4A24-AE12-4AEE9278025A} /l1033 UNINSTALL
Skype™ 3.6-->MsiExec.exe /X{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}
Spybot - Search & Destroy-->"C:\Users\Ada\Programma's\Spybot\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"
Taal Module-->"C:\Windows\unins000.exe"
Tablet-->C:\Program Files\Tablet\Remove.exe /u
Windows Live aanmeldhulp-->MsiExec.exe /I{AFA4E5FD-ED70-4D92-99D0-162FD56DC986}
Windows Live Fotogalerij-->MsiExec.exe /X{CE1F009A-A02C-47B7-81EA-8EB758E6931D}
Windows Live installer-->MsiExec.exe /X{A258173E-F308-475A-951B-F1BF76A4451B}
Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{DB8DEC88-4D53-4A3A-964A-D22509D27455}
Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{A0C978B8-B82B-4FAD-8C31-EBEE8E57468A}
Windows Live SkyDrive - Hulpprogramma voor uploaden-->MsiExec.exe /I{2FD177C0-A752-11DC-8314-0800200C9A66}
WinRAR archiver-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe

=====HijackThis Backups=====

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Windows Printing Driver] WinSpooler.exe
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

======Hosts File======

127.0.0.1 www.007guard.com
127.0.0.1 007guard.com
127.0.0.1 008i.com
127.0.0.1 www.008k.com
127.0.0.1 008k.com
127.0.0.1 www.00hq.com
127.0.0.1 00hq.com
127.0.0.1 010402.com
127.0.0.1 www.032439.com
127.0.0.1 032439.com

======Security center information======

AV: McAfee VirusScan
FW: McAfee Personal Firewall
AS: McAfee VirusScan
AS: Spybot - Search and Destroy (disabled) (outdated)
AS: Windows Defender (disabled)

System event log

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 7036
Message: De Windows Back-up-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Record Number: 187106
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20090222163719.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 7036
Message: De WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery-service-service heeft nu de status gestopt.
Record Number: 187107
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20090222164600.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 10029
Message: DCOM heeft de service usnjsvc met argumenten "" gestart om de server te kunnen uitvoeren:
{98AC5C33-EE18-4EC2-BE25-3B16EE8F75F1}
Record Number: 187108
Source Name: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Time Written: 20090222171320.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 7036
Message: De Messenger USN Journal Reader service voor Gedeelde mappen-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Record Number: 187109
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20090222171320.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 7036
Message: De Protected Storage-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Record Number: 187110
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20090222172925.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Application event log

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 103
Message: msnmsgr (56 \\.\C:\Users\Ada\AppData\Local\Microsoft\Messenger \rosa_negra@live.nl\SharingMetadata\Working\databa se_3E18_9E18_189D_CEF1\dfsr.db: De database-engine heeft een nieuwe sessie (0) stopgezet.
Record Number: 106760
Source Name: ESENT
Time Written: 20090222172103.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 102
Message: msnmsgr (56 \\.\C:\Users\Ada\AppData\Local\Microsoft\Messenger \blonde_leeuwin@hotmail.com\SharingMetadata\Workin g\database_3E18_9E18_189D_CEF1\dfsr.db: De database-engine (6.00.6001.0000) heeft een nieuwe sessie (0) gestart.
Record Number: 106761
Source Name: ESENT
Time Written: 20090222172120.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 103
Message: msnmsgr (56 \\.\C:\Users\Ada\AppData\Local\Microsoft\Messenger \blonde_leeuwin@hotmail.com\SharingMetadata\Workin g\database_3E18_9E18_189D_CEF1\dfsr.db: De database-engine heeft een nieuwe sessie (0) stopgezet.
Record Number: 106762
Source Name: ESENT
Time Written: 20090222172129.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 102
Message: WinMail (2360) WindowsMail0: De database-engine (6.00.6001.0000) heeft een nieuwe sessie (0) gestart.
Record Number: 106763
Source Name: ESENT
Time Written: 20090222172924.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 103
Message: WinMail (2360) WindowsMail0: De database-engine heeft een nieuwe sessie (0) stopgezet.
Record Number: 106764
Source Name: ESENT
Time Written: 20090222173013.000000-000
Event Type: Informatie
User:

Security event log

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 5038
Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\drivers\t cpip.sys
Record Number: 66886
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20090222173507.178145-000
Event Type: Controle mislukt
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 5038
Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\drivers\t cpip.sys
Record Number: 66887
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20090222173507.211145-000
Event Type: Controle mislukt
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 5038
Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\drivers\t cpip.sys
Record Number: 66888
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20090222173507.235145-000
Event Type: Controle mislukt
User:

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 5038
Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\drivers\t cpip.sys
Record Number: 66889
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20090222173507.263145-000
Event Type: Controle mislukt
User:
 
Oud 22 February 2009, 18:45   #8
anoniem31323
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

(deel 3)

Computer Name: PC_van_Ada
Event Code: 5038
Message: De kopie-hash van een bestand is ongeldig. Mogelijk is het bestand beschadigd vanwege een onbevoegde wijziging of duidt de ongeldige hash op een schijffout.

Bestandsnaam: \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\drivers\t cpip.sys
Record Number: 66890
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20090222173507.292145-000
Event Type: Controle mislukt
User:

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"FP_NO_HOST_CHECK"=NO
"OS"=Windows_NT
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemR oot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\DLLShared\;C:\Program Files\QTSystem\
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;. WSF;.WSH;.MSC
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"USERNAME"=SYSTEM
"windir"=%SystemRoot%
"PROCESSOR_LEVEL"=6
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=0f0b
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=4
"RoxioCentral"=C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\Roxio Central33\
"CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\lib\ext\QTJava.zip
"QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\lib\ext\QTJava.zip

-----------------EOF-----------------
 
Oud 23 February 2009, 16:15   #9
anoniem35971
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Zou je log.txt ook willen plaatsen?
 
Oud 23 February 2009, 17:21   #10
anoniem31323
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

okee.....

(deel 1)

Logfile of random's system information tool 1.05 (written by random/random)
Run by Ada at 2009-02-22 18:34:54
Microsoft« Windows Vista™ Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 14 GB (28%) free of 51 GB
Total RAM: 3071 MB (53% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:35:08, on 22-2-2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe
C:\Program Files\Trust\GM-4200 Gamer Mouse Optical\Panel.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\qttask.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\soffice.BIN
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\WTablet\TabUserW.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Windows\system32\cmd.execf
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\32788R22FWJFW\NirCmd.cfexe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Ada\Desktop\RSIT.exe
C:\Users\Ada\Programma's\Hijackthis\Ada.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Users\Ada\PROGRA~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Trust Gaming mouse] "C:\Program Files\Trust\GM-4200 Gamer Mouse Optical\Panel.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: TrayMin1300.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\Ada\PROGRA~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Users\Ada\PROGRA~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/actives.../as2stubie.cab
O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www3.snapfish.be/SnapfishActivia.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01...PUpldnl-nl.cab
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://blackrosa2006.spaces.live.com...PUpldnl-nl.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF5F8737-3102-4D42-8DC8-4EE7EA930BCF}: NameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Adaware 2008\aawservice.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762# # (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Sonic Shared\RoxioUPnPRenderer9.exe
O23 - Service: Roxio Upnp Server 9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Sonic Shared\RoxioUpnpService9.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server 9 (RoxLiveShare9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxLiveShare9.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Users\Ada\Programma's\Spybot\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Tablet.exe

--
End of file - 9285 bytes
 
Discussie gesloten

Discussietools
Weergave

Regels voor berichten
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:32.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.